dishekimligindesedasyon

UYARILAR

TÜRKİYE’DE SEDASYON UYGULAMASININ YASAL YÖNÜ

Türkiye’de sedasyon ve genel anestezi uygulaması, yasal olarak yalnızca her türlü teknik ve ilaç donanımının olduğu ameliyathane şartlarında yapılabilir. Sedasyon ve genel anestezi işlemi "Anestezi Uzmanı" bir hekimle birlikte çalışılmasını gerektirmektedir; dişhekimlerinin tek başına sedasyon uygulama yetkisi yoktur. Bununla ilgili bilgiler Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair 1219 No’lu Yasa’nın 23.maddesinde  bildirilmektedir. 

Madde 23: Genel ve yerel anesteziyle yapılan büyük ameliyatların kesinlikle, uzmanlık belgesi olan bir hekimle beraber diğer bir hekim tarafından yapılması gereklidir. Uzman bulunması ve çağrılması mümkün olmayan yerlerde yapılması zorunlu ameliyatlarla, acil ve olağanüstü durumlar bu hükmün dışındadır


Shop!
Contribute!
Books!