dishekimligindesedasyon

HAKKIMDA

Yard.Doç.Dr. ZUHAL KÜÇÜKYAVUZ GÖKTÜRK

(Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)

 

 

1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1988-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.

1994-1995 arasında Uşak Devlet Hastanesinde zorunlu hizmetini tamamladı.

1996-1999 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1999- 2010 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde

Yrd. Doç.Dr. olarak görev yaptı.

Halen  Cevizlidere Cad. No:33 , Balgat adresinde bulunan 

Özel Dentanest Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 'nde  

"Anestezi Doktoru ve Ameliyathane Sorumlusu"olarak görev yapmaktadır.

 

ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR:

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD)
European Society of Anaesthesiologists (ESA)
International Anesthesia Research Society (IARS)
Ankara Tabip Odası

BİLİMSEL YAYINLARI:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. KÜÇÜKYAVUZ Z, ARICI K: “Effects of atracurium added to local anesthetics on akinesia in peribulbar block.” Regional Anesthesia and Pain Medicine, 27, 487-490 (2002). (SCI)
2. KARSLI B, KAYACAN N, KÜÇÜKYAVUZ Z, MİMAROĞLU C: “Effects of local anesthetics on pregnant uterine muscles.” Polish Journal of Pharmacology, 55, 51-56 (2003). (SCI)
3. KÜÇÜKYAVUZ Z, CAMBAZOĞLU M. “Effects of low dose midazolam with propofol in patient controlled sedation (PCS) for apicectomy.” British Journal Oral and Maxillofacial Surgery, 42, 214-220 (2004) (SCI)
4. AKAL ÜK, KÜÇÜKYAVUZ Z, NALÇACI R, YILMAZ T: The evaluation of gustatory function after third molar extraction. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 33, 564-568 (2004) (SCI)
5. KÜÇÜKYAVUZ Z, Ozkaynak O, Tuzuner AM, Kisnisci R: “Difficulties in anesthetic management of patients with micrognathia: report of a patient with Stickler syndrome.” Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology Endodontics, 102, e33-36 (2006) Epub 2006 Oct 2. (SCI)
6. Faytrouny M, Okte Z, KUCUKYAVUZ Z: “Comparison of two different dosages of hydroxyzine for sedation in the paediatric dental patient.” International Journal of Paediatric Dentistry, 17, 378-382 (2007) (SCI)
7. Tuzuner AM, Ucok C, KUCUKYAVUZ Z, Alkis N, Alanoglu Z: “Preoperative diclofenac sodium and tramadol for pain relief after bimaxillary osteotomy” Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 65, 2453-2458 (2007) (SCI)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. KÜÇÜKYAVUZ Z, SAYGIN B, “Alfentanil vs fentanyl for outpatient artroscopy; evaluation and comparison of recovery time and cognitive function.” Orthopaedic Anaesthesia 1st European Congress , Bologna, Minerva Anesthesiologica, Vol.62, Suppl.1, 333, Pubblicazione Periodica Mensile, Italy, 1996.
2. KARSLI B, KÜÇÜKYAVUZ Z, YILMAZ H, ÖNEN A, MİMAROĞLU C, “Interpleural bupivacaine with or without clonidine after thoracotomy: A double-blind controlled study.” 7 th International Symposium, İstanbul, Abstract Book 7th International Symposium The Pain Clinic, P 99, İstanbul, 1996.
3. KARSLI B, KÜÇÜKYAVUZ Z, LEYLEK ÖA, MİMAROĞLU C, “Intraperitoneal bupivacaine versus intraperitoneal bupivacaine and wound infiltration for postoperative pain in laparascopic gynecological procedures.” 7 th International Symposium, İstanbul Management of Pain A World Perspective II, sayfa 169- 172, Monduzzi Editore S.p.A, Bologna, 1996.
4. ŞANLIDAĞ T, KÜÇÜKYAVUZ Z, SAYGI G, KARSLI B, MİMAROĞLU C, “Resistance to aminoglycosides in Gram negative pathogens isolated from ICU.” 11thPostgraduate Course in Critical Care Medicine, Anaesthesia Pain Intensive Care and Emergency Medicine A.P.I.C.E’ 96 Selected Papers, 274, Trieste, 1996.
5. AKAL ÜK, KÜÇÜKYAVUZ Z, NALÇACI R, YILMAZ T, “Evaluation of gustatory function after third molar extraction.” XV. Congress of The European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Edinburgh, Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Vol.28, Suppl.3 243, Churchill Livingstone, UK, 2000.
6. OZEN B, FAYTROUNY M, OZER L, SARI S, CETINER S, OKTE Z, KUCUKYAVUZ Z, UNAL N, “Success of conscious sedation in pediatric dental patients” CED/NOF/ID IADR-2004, İstanbul, 2004.
7. TUZUNER A, UCOK C, KUCUKYAVUZ Z, ALKIS N, “Post-operative analgesic effects of preemptive diclofenac sodium and tramadol in bimaxillary osteotomy” XVIIIth Congress of the European Association fpr Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, vol.34, Suppl.1, 49, Churchill Livingstone, Spain, 2006.
8. TUZUNER AM, KUCUKYAVUZ Z, “Prevalence and prediction of difficult intubation in maxillofacial surgery patients” XVIIIth Congress of the European Association fpr Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona, Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, vol.34, Suppl.1, 140, Churchill Livingstone, Spain, 2006.
9. OKTE Z, FAYTROUNY M, KUCUKYAVUZ Z, “ Hydroxyzine for sedation in the pediatric dental patient” International Association of Paediatric Dentistry 2007, International Journal of Paediatric Dentistry, Vol.17, Suppl. 1, OS011 , Hong Kong, Special Administrative Region China, 2007.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. DEMİRALP S, KÜÇÜKYAVUZ Z, KURTİPEK Ö: “İki olgu nedeniyle malign hipertermi”, Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası, 46, 667-676 (1993).
2. ÖKTEN F, GENÇ AF, BİLGİN S, KÜÇÜKYAVUZ Z, KURTİPEK Ö, ORAL M: “Halothane and isoflurane anesthesia for renal transplantation”, Turkish Journal of Medical Research, 11, 206-209 (1993).
3. KÜÇÜKYAVUZ Z, SAYGIN B: “Poliklinik olgularında fentanil ve alfentanilin karşılaştırılması.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 24, 85-91 (1996).
4. KARSLI B, KÜÇÜKYAVUZ Z, MİMAROĞLU C, AKAR S: “Lokal anestezi premedikasyonunda midazolam ile dehidrobenzperidol+ fentanilin karşılaştırılması.” Anestezi Dergisi, 4, 42-45 (1996).
5. KÜÇÜKYAVUZ Z, KARSLI B, MİMAROĞLU C: “Yoğun bakım ünitesinde enteral ve parenteral beslenme.” Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19, 151-156 (1997).
6. KARSLI B, KÜÇÜKYAVUZ Z, YILMAZ H, MİMAROĞLU C: “A comparative study of three different dosages of hyperbaric 5% articaine(carticaine) in spinal anesthesia.” Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, 15, 85-88 (1997).
7. KÜÇÜKYAVUZ Z, KARSLI B, ÖZTÜRKCAN S, ACAR G, MİMAROĞLU C: “Çocuklarda kas gevşeticisiz entübasyon sırasında alfentanil/propofol ile fentanil/propofol indüksiyonunun karşılaştırılması.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 26, 34-38 (1998).
8. KÜÇÜKYAVUZ Z, YILDIRIM Ş, YILDIRIM MK, KARSLI B, BAĞCIVAN İ, MİMAROĞLU C: “İzole kurbağa ventrikülünde tiyopental ile oluşan negatif inotropi üzerine fosfodiesteraz inhibitörlerinin etkisi.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Dergisi, 27, 532-538 (1999).
9. KÜÇÜKYAVUZ Z: “Lokal anestezik ilaçlara bağlı sistemik reaksiyonlar.” Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 27, 93- 104 (2000).
10. KÜÇÜKYAVUZ Z, KARSLI B, MİMAROĞLU C: “Postoperatif ağrı tedavisinde tenoksikam ve metamizol ile preemptif analjezi.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Dergisi, 28, 297-302 (2000).
11. KÜÇÜKYAVUZ Z: “Akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS) tedavisinde yeni görüşler.” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 21, 420-426 (2001).
12. KÜÇÜKYAVUZ Z, CAMBAZOĞLU M: “Orofasiyal ağrı sendromlarında yaklaşım.” Galenos Tıp Dergisi, 5, 44-50 (2001).
13. KÜÇÜKYAVUZ Z, ÜNAL N: “Temporomandibuler eklem ankilozu olan olgularda fiberoptik endotrakeal entübasyon (Dört olgu nedeniyle).” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, 5, 26-31 (2001).
14. KÜÇÜKYAVUZ Z, AÇAR E: “Dişhekimliği fakültesinde genel anestezi ile operasyon uygulanan hasta grubunun özellikleri.” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 8,13-19 (2002).
15. KÜÇÜKYAVUZ Z: “Çocuklarda genel anestezi ile diş çekimi sırasında kullanılan sevofluran ve halotanın anestezi indüksiyonu ve postoperatif dönem açısından karşılaştırılması.” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 8, 149-154 (2002).
16. AKAL ÜK, KÜÇÜKYAVUZ Z: “Midazolam-fentanil kombinasyonu ile sağlanan bilinçli sedasyon altında dört segmentte tek seansta uygulanan gömülü üçüncü molar cerrahisinin klinik olarak değerlendirilmesi.” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 8, 126-133 (2002).
17. KÜÇÜKYAVUZ Z, KİŞNİŞÇİ R. “Goldenhar sendromunda (Okuloaurikulovertebral sendrom) anestezik yaklaşım: Olgu sunumu.” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, 7, 59-64 (2003).
18. KÜÇÜKYAVUZ Z, YÜKSEL Y. “Çocuklarda genel anestezi ile diş çekimi öncesinde premedikasyon için uygulanan intranazal ketamin ve midazolamın kıyaslanması.” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, 7, 23-28 (2003).
19. KÜÇÜKYAVUZ Z, DURAN S, TÜZÜNER AM. “Gömülü üçüncü molar cerrahisinde lokal uygulanan morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin araştırılması: Pilot çalışma” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, 8, 14-18 (2004).
20. KÜÇÜKYAVUZ Z. “Kör nazal endotrakeal entübasyon: Geleneksel ve etkili bir yöntem (11 olgunun sunumu)” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, 8, 36-39 (2004).
21. KÜÇÜKYAVUZ Z, CAMBAZOĞLU M. “Boğaz tamponu uygulanan hastalarda intravenöz tenoksikamın postoperatif boğaz ağrısı üzerine etkisinin araştırılması” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Dergisi, 11, 6-11 (2005).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. KEÇİK Y, ÇANAKÇI N, SAYIN M, KÜÇÜKYAVUZ Z., “Dantrolen ile ön tedavi uygulanan malign hipertermi olgusu”, XXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 141 (GF-24), İstanbul, 1994.
2. KUNT N, KARSLI B, KÜÇÜKYAVUZ Z, MİMAROĞLU C., “Genel anestezinin bazal gözyaşı yapımı üzerine etkisi”, XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 276, Mersin, 1995.
3. KUNT N, KÜÇÜKYAVUZ Z, KARSLI B, MİMAROĞLU C., “Pediyatrik hastalarda intranazal premedikasyon için kullanılan midazolam ve ketaminin etkilerinin karşılaştırılması”, XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 461, Mersin, 1995.
4. KÜÇÜKYAVUZ Z, KARSLI B, YILMAZ H, GÖKGÖZ H, MİMAROĞLU C., “Entübasyonda ortaya çıkan hemodinamik değişikliklerde verapamil ve fentanil etkinliğinin kıyaslanması”, XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 97 (P 79), İstanbul, 1996.
5. KÜÇÜKYAVUZ Z, ŞANLIDAĞ T, KARSLI B, SÜMER Z, SAYGI G., “Tedavisi sırasında imipeneme direnç geliştiren bir pseudomonas aeruginosa suşu”, XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 159 (P 189), İstanbul, 1996.
6. KÜÇÜKYAVUZ Z, AÇAR E., “Dişhekimliği Fakültesinde genel anestezi ile operasyon uygulanan hasta grubunun özellikleri”, TARK 2001 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Özet Kitabı, 560 (GA-P129), Antalya, 2001.
7. KÜÇÜKYAVUZ Z, TÜZÜNER A, KİŞNİŞÇİ R., “Stickler sendromu ve anestezi: Olgu sunumu”, TARK2002, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası Kongre Ek Sayısı TARK 2002 Özet Kitabı, 110, Antalya, 2002.
8. ŞEKERCİ S, KÜÇÜKYAVUZ Z, KETENE A, KURTALAN V., “Outpatient laparoskopide lidokain ve fentanil ile selektif spinal anestezi: Ön Çalışma”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası Kongre Ek Sayısı TARK 2002 Özet Kitabı, 135, Antalya, 2002.
9. ÖZEN B, ÖZALP N, ÖZER L, ÇETİNER S, KÜÇÜKYAVUZ Z, ÜNAL N., “Pedodontide bilinçli sedasyon uygulamalarında meyve sularının oral midazolamla etkileşimlerinin BİS ile değerlendirilmesi”, Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, 47, Fethiye, 2003.
10. TÜZÜNER AM, KÜÇÜKYAVUZ Z., “Kooperasyon kurulamayan hastalarda inhalasyon anestezisi ile diş çekimi ve oral hijyen değerlendirilmesi”, Dentalya 2003 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Kongre programı ve Özetler Kitabı, 180-181, Antalya, 2003.
11. ŞEKERCİ S, KÜÇÜKYAVUZ Z, KETENE A, DİLBAZ B, KURTALAN V., “Kısa süreli jinekolojik laparoskopi olgularında selektif spinal anestezi ile genel anestezinin karşılaştırılması”, TARK 2003 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek sayı TARK 2003 Bildiri Özetleri Cilt: 31, Ek sayı 2, 191, Antalya, 2003.
12. KÜÇÜKYAVUZ Z, CAMBAZOĞLU M., “Diş hekimliği fakültesinde endotrakeal entübasyon uygulanan olguların değerlendirilmesi”, TARK 2003 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek sayı TARK 2003 Bildiri Özetleri, Cilt 31, Ek sayı 2, 30-31, Antalya, 2003.
13. KÜÇÜKYAVUZ Z, CAMBAZOĞLU M., “İntravenöz tenoksikamın postoperatif boğaz ağrısı üzerine etkisinin araştırılması: Ön çalışma”, TARK 2003 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek sayı TARK 2003 Bildiri Özetleri, Cilt 31, Ek sayı 2, 13, Antalya, 2003.
14. SARAÇOĞLU U, KÜÇÜKYAVUZ Z, GÜVEN O. “Topikal olarak uygulanan beklometazon ve benzidamin hidrokloridin postoperatif boğaz ağrısı üzerine etkilerinin araştırılması: Pilot çalışma” , TARK 2004 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek sayı TARK 2004 Bildiri Özetleri, Cilt 32, Ek sayı 1, P-254, 2004.
15. ÖZEN B, FAYTROUNY M, ÖZER L, ÖZALP N, SARI Ş, ÇETİNER S, ÖKTE Z, ÖREN İ, KÜÇÜKYAVUZ Z, ÜNAL N. “Pedodontide kullanılan bilinçli sedasyon tekniklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi”, Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu, 54, Konya, 2004.

 

 

 

 


Shop!
Contribute!
Books!